Letter for my big Love

Láska moja prežili sme toho,
tolko svárou blo oných mnoho,
no našiel sa ten cit,
ktorý sa vie do srdca vvriť.
 
Nedovolil rozdeliť sa nám,
za to mu ústu skladám,
že existuje že tu žije,
a Lásku nám nepob i j e.
 
Videl som už veľa párov…
Veľa ľudom som chcel pomôsť,

no keď  sa vidím pred Tvojou tvárou,

nemôžem si ničím  pomôsť,
 
Ujme sa ma pocit jeden,
že len jednu Lásku Milujem….
 
Teba Láska moja,
Dada Ti vravia,
to je však čo nehovia,
mojmu mysenia…
 
Si proste Moje Trdielko.
Láska najväčšia…
Chcel som len tolko

mojmu srdcu najmilejšia…