Kaleráb na streche aneb ako sa všetko dá

Kráčal si kaleráb po strechce a tancujúc čardáš s bicyklom na pleci si takto spieval:
Ej naše to slovensko ba celí svet naháňa hada bosou nohou,
sklúčený zlatom a smútiaci za stratenou slobodou,
kde že tá striga pľuhavá zmila… zahmlila sa?!
Má sa ona ešte kde uhniezdiť, prečečúrať tá krása?
Naučil Lenin ľudí poriadku všetko mať presne naplánované,
(tí) starkí nás rodičom zvästi presnosti podávané…

Nenašiel sa ten Pán ktorý nebol podaný?!
Dokázal sa vymaniť… pomyslel si kaleráb a zhodil bicykel na zem premetom sadol naň a odišiel tam kde … ?