post

Hulín …

1.Máj 2010 18:58 | wyxsi |
Jeden pekný de? Nede?a no dobre bolo pod mrakom… Som sa vydal na cestu do Hulína… ?eské meste?ko v ktorom sa mal kona? satsang ?o bola prí?ina mojej výpravi… Je celkom zvláštne že pred tým ako som tam mal ís? bolo všetko tak proti chýbali prostriedky problém ako vysvetli? Mátinke že idem za iniciovaným Ezoterickom týpkom u ktorého budem dokopy 2h a aj tak mi to stojí za to… Mno nejak to po kratšej debate prehrýzla.. Cestou na stanicu ma napadlo si poži?a? ešte nejaké to € navyše keby náhodou… Mh náhody neexistuje prídem na Ž.S.SR_ZA a ?o nezistím že mi akurát chýba to nejaké € na lístok… No proste ke? sa raz máte niekam dosta? tak sa tam dostanete… Cesta bola zaujímavá….

Dvaja Anglicky hovoriaci išli Vlakom Košice – Praha z Popradu na letisko do Prahy a za?ali sa rozpráva? o našich spolurómských ob?anoch… Dostal som sa do Valašského Mezi?í?i kde som pretúpil na vlak do Hulína… Prestup bol celkom veselí lebo pán sprievodca pozeral úplne do blba a zrazu sa ozvalo chlap?e já te po?úvam… Tenhle jede do Hulína… ?akujem… Mno otvoril som si ?eskú knihu (slovák cestujúci po ?eskom území si otvorí Život ve sv?te nespat?eném….) a za?ítaný sledoval úplne vzadu sem tam ako uchádza krajina… Vždy mierne zdesený ke? vlak zastavil som sledoval kedy na ceduli vlakovej stanice zbadám nápis Hulín… Po nieko?kých staniciach sa aj tak stalo…
Vystúpil som a zbadal som Rozáliu ktorá ma ?akala ako sme sa vopred dohodli na stanici… Vykro?ili sme po telefonáte Jižímu kam to vlastne ideme ku nemu domou… Privítal nás ako starých známych trochu „Vyspovedal“ ?ím sa zaoberáme ?o nás zaujíma ?i sme už boli na satsangu a ?o nás doviedlo… Pravdu povediac absolútne netuším ako je možné že som sa tam dostal ale vedel som že tam jednoducho mám by?… Najskôr za?ala moja „par?á?ka“ potom som sa rozhovoril aj ja… Cítil som ten pokoj žiadne nechápavé odmietajúce poh?ady… Za?alo sa vravie? nie?o o DVD ?o my bolo ve?mi ?udné ale tak  popíjal som si ?aj ponúknutý hostite?om zjedol kúsok štrúdle a presunul sa na miesto kam mi ukázali… Pred vstupom do „Obýva?ky“ v ktorej hrala medita?ná hudba a bolo cíti? vonný olej som sa vyzul a sadol si do rohu miestnosti ?o naj?alej od okien a dverí… Zámerne najsilnejšie psychologické miesto v miestnosti ale psst… Zaujala ma zarámovaná ve?ká fotka Sant Baldžít Singh-a v ráme.

Sant Baldžít Singh

tu ho máte… Sant Baldžít Singh osobne na fotke… zdroj
Ji?í medzi?asom zapol televízor vybral DVD ?o ma priznám sa prekvapilo…
?akal som všeli?o ale aby sme pozerali TV to nie ?o ja viem meditácia ?ítanie textu
rozhovor by bol v pohode…. No ni? DVD sa spustilo objavil sa nápis satsang a objavil sa ?lovie?ik
už vyššie zobrazený a za?al rozpráva?.. rozprával o meditácií v podstate dospel k tomu že nieje ni? jednoduchšie
ako meditova? lebo meditácia je vlastne nerobi? ni?. A pokra?oval a prednášal zavrel  som o?i a po?úval
všetko som venoval len a len po?úvaniu… skon?ilo DVD nastalo ticho…
Ja a Rozália sme sa pobrali na podnet Ji?ího do kuchyne bolo nám povedané že inicializovný majú teraz ?as na meditáciu o konkrétnom satsangu… Ešte sme chví?u diskutovali ale ja som sa už musel žia? pobra? dom…
Ji?ií bol nato?ko priate?ský že ma odprevadil na stanicu… Ve?mi som si to vážil…

Atak som sa plnou mys?ou a analýzami pobral domov…