Aký to je animátorsky eRko pohľad?

Animátorsky pohľad?
To je tak, pri kt. musíš neustále myslieť na to akú máš zodpovednosť, zabudnúť na svoje pohodlie, konfort, svoje „chcenie“, ale robiť to čo je dobré pre vás. (deti) je to presne ako rodičovstvo „na týždeň“ , ale toto je ešte horšie v tom zmysle, že rodičia sú za výchovu zodpovedný len Bohu a my zodpovedáme okrem Boha aj rodičom. A samozrejme, že existujú aj iné pohľady, je ich presne toľko – koľko je ľudí a povolaní, názorov a tak ďalej …