post

Letná čierna mágia

?lapocu sa deti vo vode nevšímajuc si okolie a plne sustredujuc sa na žblnkot rieky ktorá svojím prudom unáša rôzne lísto?ky zo stromou kôru rozmanitého druhu ale aj mrtvy hmyz ?i neidentifikovatelné predmety ?loveka… Vánok veje do tváre slne?né lu?e dopadaju na pokožku pri ?om ju nutia postupne hnednu?… Diev?atá pod vplivom akejsi letnej mágie odhaluju ?o to viac chlapcom z ich krási a chlapci vábia zasa postavou prevažne nežnejšie pohlavie násšho druhu a kde tu aj nejakého Michala J. Idilické zmýšlanie prehlušuje len jeden malý detail… Je 26.7.2011 prší už takých ak nie viac teploty su jarné a celá letná mágia sa stala ?iernou…