Citáty

Prežívanie priateľstva necháva zažiariť šťastie a utrpenie robí znesiteľnejším… (Cicero od Dady F.)
Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.(1 Kor 10, 13 z Bib.)